Aici pot fi câteva idei care trebuie sa iasa în evidenta.
Observa distanta mare dintre rânduri, data de atributul "line-height". Schimba aceasta valoare.

Structurarea cunoasterii

Evoluam tot mai mult spre un univers în care lumea sociala este descrisa-prescrisa de televiziune, iar lumea culturala este dimensionata de tehnologiile informatiei si comunicarii. Internetul devine, pe zi ce trece, arbitrul accesului la existenta întru cultura. Aceste sisteme complexe ale comunicarii pun în miscare capitaluri imense, echipamente tehnice sofisticate, resurse umane uriase si are ca beneficiari miliarde de oameni - conferindu-le o pozitie vitala în angrenajele politic, economic si social ale oricarei societati. Viteza de penetrare si de impunere a unei inovatii, conducând pâna la schimbare sociala si modernizare, este conditionata de canalele de comunicare de care dispune o societate.

Complexitatea fenomenelor din societatea moderna solicita un bagaj de cunostinte din ce în ce mai bogat. De asemenea, viteza cu care informatia circula în volum imens inhiba capacitatea receptorului de interpretare în timp util a acesteia, cerinta actuala fiind pentru informatie analizata si semiprelucrata. Datorita noilor medii de comunicare, realul semnificativ este extins la nivelul 'satului global' si, complementar, cunostintele relevante nu mai pot fi obtinute prin experiente sau trairi proprii si prin contactul direct cu faptele si oamenii din mediul nostru imediat.

Între noi si lume se insinueaza treptat un mediator, o institutie care aduna informatia, o selecteaza, o ambaleaza în forme accesibile si o difuzeaza, facilitând, prin chiar efortul ei de mediere, accesul nostru la realitate. Mai mult decât atât, mediile de comunicare, fie cu suport tiparit, audio-vizual sau digital, prin însasi natura lor, mai opereaza o transformare în extensia calitativa a informatiei, de data acesta pe un alt plan. Orice media procedeaza la o traducere a mesajului din forma sa initiala într-o forma marcata de caracteristicile ei tehnice , specifice suportului. Structura si continutul mesajelor sunt adecvate la canalul de transmitere, iar acesta, la rândul sau, determina un anumit efect comunicational cu deplasari de semnificatii. În consecinta, fiecare tehnica de transmitere a informatiilor structureaza deosebit felul în care percepem si gândim lumea înconjuratoare . Structurile mentale de organizare a cunoasterii si relatiile sociale apar astfel ca produs al unor medii de comunicare.